Main PageTroubadours' ListingMore Works by Sordel de Goit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Er encontra.l temps de mai
Cant fuell' e flor vei parer
Per atendre mon dever
Al meils del mon chantarai,
Pros donna, car no.m pois laissar,
Pois vos torn vezer, de chantar,
Mas qar no.us vei ma vida.m sembla mortz
E chanz dolors e plazers desconortz.

Si tot promis qe ja mai
No vos venria vezer,
Donna, eu no m'en pois tener,
Car fin'amors m'i atrai
E beutatz qi.m n'a fag forzar!
Pero Assas m'es a passar,
Car ieu voil mais esser perjurs estortz,
Qe murir finz o viur'ab turmenz mortz.

Valenz domna, e qe farai
De vos non pos mai aver,
Si no.m degnatz retener:
Mal nasquei e peigz morrai!
Mas qan penz qe regnatz ses par
De beutatz e de fin pretz car
A totz bos aibs, don es abrics e portz,
On peigz en trac, mos maltragz m'es conortz.

Domna, 'l mals qe piegz me fai
Es qar non ai dreg lezer
Qe.us vis sovent ni poder
De servir vostre cors gai:
Mas qi fa gent zo qe pot far
Deu ben plus merce trobar:
Merce trob ieu e merces fassa fortz
Mos frevols fagz pos del poder m'esfortz.

Adregz cors plazenz, tan ai
E vos servir mon voler,
Q'eu fug zo que pogr'aver
Per zo qe ja non aurai,
Qar enver vos voil mescabar
Anz q'a null'autra gazagnar,
Qar tals mescabs m'es gazanz e deportz
E jois d'aillors destrics e desconortz.

Douc' enemia, en vos amar
Soi tan ferm lassatz ses cor var,
Qe desfermar no m'en pot dreigz ni tortz,
Ni jois d'autre ni de vos desconortz.