The Democratic Republic of Poetry
Sordel de GoitTroubadoursProsodyNewsletterAnamorphisms

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Gran esfortz fai qui ama per amor
Trop, e ve pauc lieys on a son cor mes,
S'a vida.s trai, venha l'en mals o bes,
Quar per quascu mor, languen, de dezire
Que.l mals l'auci per lo ben esperan,
E.l bens per miels, tan lo vai deziran!
Per qu'amans fis no viu ses greu martire
Pus del vezer sidons non a legor.

Quan pes quo am de totz bos ayps la flor
E.l gaug qu'ieu n'ay, vezen lieys que m.ten pres
Meravil me cum defendre.m pot res
Que.l cor no.m part de dol e de martire,
Quar non la vei, los plazers remembran
Que ylh sap far e dir, s'onor salvan,
Retenen grat de qual que la remire,
Honran quascu segon qu'es sa valor.

Aman m'auci e.m turment'ab dolor
Pel joy que.m lonha, e no mi val merces!
Mas endreg mi ieu no.m deg clamar ges,
Quar, pus sieus suy, be.m pot, si.l plai, aucire!
E si.m auci, no.m forfai tan ni quan,
Que.ls dans prenc totz, mas per so planc, c'aman
No poirai mais sos plazers far ni dire,
Ni ylh trobar tan fizel amador.

Hon qu'ieu estey, lai sopley et azor
On ylh estai, que plai als fis cortes
Sobre totas las pros, tan plazens es
De cors, de cor e d'esgartz e de rire,
Que.l cors a gras, delgat e de bel gran,
La car'humil, fresca, ab bel semblan,
Don plor la nueg, e.l jorn planc e sospire,
Quar am sel joy qu'ieu dezir no.m secor.

Enaissi l'am e.l prec, salvan s'onor,
Qu'el mon non es nulha res qu'ieu prezes,
Per que sos cors ni sos pretz meyns valgues:
Mais am murir que ja Dieus tan m'azire!
Qu'ie.m tenc d'amor per paguatz ab aitan,
Savals d'aquo qu'ieu dezir, qu'autr'aman
Non tem! qu'ieu puosc' en ma senh', on qe.m vire,
Cridar: segur merce de la gensor.

Gies non istauc tan pres d'autra presan
No sia el mieg cilh qu'ieu am! per que gran
Esfors no fas s'autr'amor non desire!
Car qui lais'aur per estayn fai folor.
Part autr'aman gard eu trop greu martire,
Car ieu am trop e vegg pauc la gensor.