Main PageTroubadours' ListingMore Works by Uc de St. Circ

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Estat ai fort longamen
Vas lieis q'es falsa leials,
Et ai escerchatz mos mals!
Per so n'ai pres maint turmen!
E non qier don ni esmenda,
Ni mais no-m platz q'ieu atenda
Acort ni dura merce
Ni plazer ni joi ni be
Que sofren amors mi renda.

Qu'ieu la servi finamen,
C'anc mos servirs non fo sals,
Ni no-il volgui esser fals,
Ni m'anei vas leis volven!
Mas autre conseill taing prenda
Tal que eu vuoill c'om mi penda
Si mais l'obezisc en re!
Car dreitz es en leial fe
C'aissi con hom compra venda.

Mon cor li loing e-il defen,
E pens oimais chascus d'als,
E plassa-il mos dans mortals,
Que-m plaz lo sieus eissamen,
E no-i a autra contenda!
E vuoill qe-il done prevenda
Aital cum donava a me,
E que ella l'am jasse
E q'el vas lieis si defenda.

Totz hom q'en folla s'enten
En fol despen sos jornals
Mas a mi vai ben sivals
Car ren non qier ni n'aten
Ni mais no-m platz que s'estenda
En lieis merces ni dessenda,
Car qui bon conseil non cre
E-l mal acuoill e rete,
Non par bon parlamen tenda.

Per so don ill vai rizen
Torna sos safirs cristals,
Que sa natura es aitals
Que mal despen son joven
E aura-il ops en breu menda
En la cara sotz la benda,
Mas mi non taing ni cove
Q'ieu diga de lieis tal re
Don autra dompna-m reprenda.

Non vuoill mais don ni esmenda,
Acort ni dura merce,
Ni mais non creza de me
Q'ieu per lieis al cel entenda.