Main PageTroubadours' ListingMore Works by Uc de St. Circ

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Be fai granda follor
Qui met en fals senhor
Tot son cor ni s'amor
Ni tot son pessamen
Per servir leyalmen,
Que fals senher gualia
Tot quan ves luy s'atray!
Per que fa folh assai
Qui vol sa companhia,
Quar greu sera qui ab fals pren companha
Qu'al departir no-l fassa de que-s planha.

Per lieys qu'amada ai
O conosc e o say
Que fals senher dechay
Ades son servidor,
E-l dona de que plor,
Ira e trebal e lanha
E dolor e turmen
E pena e marrimen!
Per que no-m plai remanha
Jamais mos cors en sa falsa baylia,
Ni ja Dieus mais no-m do sa senhoria.

Del fals gualiamen
Que m'a fait lonjamen
Mi don Dieus venjamen
De drut fals e savay,
Qu'aya tal cum s'eschai!
Et aura-l de sa guia,
Ab cor gualiador,
Que ja no-lh port honor!
Anc prec Dieu que l'aucia,
Quar a falsa mi par fals amicx tanha
E qui mal quier que ja mals no-l sofranha.

Si tot mi det dolor,
Mal e trebal e plor,
Amors m'a dat alhor
Onrat entendemen
De belh cors gay plazen!
Per que mos cors s'estranha
De la falsa de lay!
Pero ardit non ay
Que mos cors li complanha
Lo gran dezir qu'ieu n'ay la nueg e-l dia!
Tal paor ai que-n perdes sa paria.

Mas ja non la perdray,
Que ja tan quan viuray
D'als non la pregaray,
Que-l pretz e la valor
E sa granda ricor
E sa guaya cundia
E-l belh aculhimen
Prendre i a chauzimen!
E ren als no-lh querria,
Quar assatz a on sa dolor refranha
Qui son solatz guay e cortes guazanha.
Vescontessa be-m play
De Benauen, car jay
C'om pros no-us ve non dia,
Que non es bes c'a pros dona s'atanha
Que sia mens de vos ni que-us sofranha.