Main PageTroubadours' ListingMore Works by Uc de St. Circ

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Ma dompna cuit fasa sen
S'ella torn' a la roca,
Qe sa valors va cazen
E l'avols bruiz descroca
Q-ill vai tot bon prez tolen,
Per q'ill trop soven broca,
Ne ges no voill dir comen!
Mas lo critz aisi floca
Qe d'onor la desroca.

Per qe dic q'eu voill oimais
Q'ill faza so q-ill plaia,
Qe de lei amar mi lais,
Ni ja nuills temps no aia
Consir c'ab negus essais
A lei servir m'atraia!
Qe-ll vei far de tals eslais/
C'oms no es qe non braia,
Ne ill no s'en esmaia.

Mas se de rausel biais
Vol qe bes lei eschaia,
Tenga-l si q'el no caia.