Main PageTroubadours' ListingMore Works by Uc de St. Circ

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Chanzos q'es leus per entendre
Et avinenz per chantar,
Tal qu'om non puescha reprendre
Los motz ni-l chant esmendar,
Et a douz e gai lo son
E es de bella razon
Ed avinen per condar,
Mi plai e la voil lauzar
A qi la blasm' e defendre.

E aicel qe vol reprendre
Nesun hom del seu trobar,
Deu premierement aprendre
Com el puesca razonar
Per dreig zo qe-n vol razo,
E se-l tortz es sieus o no,
Si qu'el s'en puesca salvar!
Mas no-s fai a chastiar
Hom fols ne ab lui contendre.

Savis hom qe vol emprendre
Null grant faig ni comenzar,
Deu primeiramen atendre
Entro que-l veia per clar
S'el fai sen o faillizo!
Qe fols es qi mou tenzo
E non puesca guerreiar,
Don li convengn' ad anar
Per forza s'a merce rendre.

Huei mais n'er ma dolors mendre,
Car aug caser e baisar
L'orguoyll e-l poder deiscendre
D'En Aiselin e mermar,
E tut li sieu dan mi so
Legretatz mais ce miei pro
E-l siei gioi mi fan plurar
E-l siei enuoi alegrar
E di bes lo cor atendre.

Mal l'an fait son temps despendre
Li lag faig que'il a faig far:
Donnas ardre e enfanz prendre
E piuzellas espadar
E mainta religio
Metr' a fuoc et a carbo
Don arz so crotz et altar.
Hai, Deus, com podetz estar
D'aitals fals venjanza prendre

Se Dieu e breu de saisos
De lui non prent vengiasons,
Mantas giens fara lagnar
De si e fara cudar
C'il lo voylla en gratz prendre.