Main PageTroubadours' ListingMore Works by Uc de St. Circ

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Un sirventes vuelh far en aquest son d'En Gui,
Que farai a Faiensa mandar a-N Guillami
Et al comte Gui Guerra e-N Miquel Morezi
Et a-N Bernart de Fosc, et a sier Ugoli
Et als autres que son layns, de lor fe fi.
E sapchan, cum qu'a lor de laintre esti,
Que-l sens e-l noms e-l pretz e-l laus qu'om de lor di
Las corona d'onor, sol fassan bona fi.

Bona fin deu ben far, e Dieus li deu far be,
Qui franqueza et dreitura e la gleyza mante
Contra sel que non a en Dieu ni en leis fe,
Ni vida apres mort ni paradis non cre,
E dis c'om es niens depueis que pert l'ale!
E crueltatz l'a tolta pietat e merce,
Ni tem layda faillida fayre de nulla re,
E totz bos faitz desonra e bayss' e descapte.

Si-l chapte-l coms Raimons, gart que-n fassa son pro,
Qu'eu vi que-l papa-l tolc Argens' et Avinho
E Nemz' e Carpentras, Vennasqu' e Cavalho,
Uzetge e Melguer, Rodes e Boazo,
Tolzan e Agenes e Caortz e Guordo,
E-n mori sos coynhatz, lo bons reis d'Arago!
E s'el torn' a la preza per aital ochaizo,
Encar l'er a portar el man l'autrui falco.

Lo falcos, filh de l'aigla, quez es reys dels Frances,
Sapcha que Fredericx a promes als Engles
Qu'el lor rendra Bretanha, Anjau et Toarces,
Toroinn' e Normandia e Guiana e-l Paes,
E-n venjara Tolzan, Bezers e Carcasses!
Doncs bezonha que Fransa mantenha Milanes
E N'Albaric, que tolc que lay passatz non es.
E Peytau e Sayntonge, Lemotges, Engolmes,

Passatz lai fora ben, s'elh n'agues lo poder,
Que de ren als non a dezirier ni voler
Mas cum Fransa e la gleyza el pogues decazer,
E la soa crezensa e sa ley far tener!
Don la gleyza e-l reys hi devon pervezer
Que-ns mandon la crozada e-ns venhan mantener!
Et anem lai en Polla lo regne conquerer,
Quar selh qu'en Dieu non cre non deu terra tener.

Ges Flandres ni Savoya no-l devon mantener,
Tan lor deu de l'elieg de Valensa doler.