Main PageTroubadours' ListingMore Works by Uc de St. Circ

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Nuilla ren que mestier m'aia,
Mas cant un pauc de saber
Non ai de far chansson gaia!
Q'ieu non ai joi ni l'esper
D'amor, ni d'autras razos
Non es avinens chanssos!
Mas del ben qu'eu ai volgut
E del mal q'ieu ai agut
E del desir don mi duoill
La farai, pois far la vuoill.

Quant hom plus ve ni esaia,
Ni sent joi ni desplazer,
Plus deu gardar non s'atraia
Lai don joi non pot aver,
C'ara es una sazos
Que mal rend hom guizerdos
E servizi son perdut
E benfaich desconogut
Et Amors vol et acuoill
Aicels qe mais ant d'orguoill

Greu trob'om dompna veraia
Ni qe-is vuoilla en car tener,
Ni amic de cui s'eschaia
Que deja joi conqerer!
Mas los fals feignens gignos
Tenon las falsas joios,
E-l fin son per lor temsut!
Q'eu n'agra joi receubut
Si-l mieu fin ferm franc escuoill
Vires e-l lor fraich fals fuoill.
Ses prometre e senes paia
Si pot dompna dechazer,
Si fa semblan qe li plaia
Aisso que no-il deu plazer,
Car de semblans nais ressos
Mals, don intron en tenssos
Tal que s'ant gran ben volgut!
E non crezatz q'ieu descut
Aiso q'auran vist miei huoill
Ni puois sia aitals cum suoill.

Mais per ren c'om m'en retraia
Ni q'ieu i puosca vezer,
Non ai poder qe n'estraia
Mon fin cor ni mon voler,
C'amics humils amoros
Fis ferms desaventuros
Sui, c'ades m'aura nogut
So qe-m degra aver valgut!
Car no-m biais ni-m destuoill
Non ai joi ni-n pren ni-n cuoill.

Et on plus ella m'esglaia
Ni-m fai plagner ni doler,
Il ri e chanta e s'apaia
E-is dona joi e lezer!
Il m'es mala, eu li sui bos!
En sui agnels, ill leos!
Il m'a lonc temps vil tengut,
Eu lieis car'! il m'a vencut,
Eu no la vens, ni m'en tuoill,
Si tot il me desacuoill.

Regina Saincha, Aragos
E Tolsans et Avignos
Son gen per vos revengut!
E Dieus vos fai tal vertut
Q'el vostr' onrat ric capduoill
Trob' om flor e fruich e fuoill.